Speelwijze 'Play your colours'

De leerweg van Kleuren-Wijs is geschikt voor het onderwijs, hulpverlening, kinderdagverblijven en coaches. Het kan naast de bestaande methodes of therapie gebruikt worden, Kleuren-Wijs kan bijdragen aan de verbinding tussen de hulpverlener en cliënt of de docent en de leerling. Voor iedereen die het de kinderen in zijn of haar groep het gunt om in verbinding met zijn of haar wezenlijke zelf op te groeien en volwassen te worden. Voor iedereen die zijn of haar authentieke zelf wil inbrengen in je taak als begeleider of docent van de groep of klas.

Het bewustzijns spel 'Play your colours' is zo ontwikkeld dat het niet uitmaakt waar je staat in je bewustwordingsproces. Het is een eerste kennismaking met de thema's waar een kind, een volwassene of een groep zich mee bezig houdt. Deze bewustwording zorgt ervoor dat er een opening is waar een hulpverlener -zo nodig- op verder kan gaan. Daarom is het spel in combinatie met een workshop of training te koop, zodat je als hulpverlener ook echt kunt ervaren wat de kracht is van Kleuren-Wijs en het zelf kan voortleven. Hoe meer een hulpverlener weet hoe het werkt, hoe beter dit doorgegeven kan worden. Niet vanuit het hoofd, maar vanuit de praktijk.

Introductieprijs € 195,- ipv € 225,- Dit is inclusief het Play your colours-spel.